Darllen yn Well i Blant

Mae Darllen yn Well i blant yn darparu gwybodaeth, storïau a chyngor y mae eu hansawdd wedi’i sicrhau i gefnogi iechyd meddwl a llesiant plant. Mae llyfrau wedi’u dewis gan weithwyr proffesiynol iechyd blaenllaw a’u cydgynhyrchu gyda phlant a theuluoedd.

Mae’r rhestr lyfrau hon wedi’i thargedu at blant yng Nghyfnod Allweddol 2 (7-11 oed), ond mae’n cynnwys teitlau at ystod eang o lefelau darllen i gefnogi darllenwyr llai hyderus, ac i annog plant i ddarllen gyda’u brodyr a’u chwiorydd a’u gofalwyr.

Mae’r llyfrau ar gael i’w benthyg o’ch llyfrgell leol. Mae teitlau dethol hefyd ar gael i’w benthyg fel e-lyfrau a llyfrau llafar. Mae teitlau dethol hefyd ar gael i’w benthyg fel e-lyfrau a llyfrau llafar.

Gallwch lawrlwytho ein canllaw i’r casgliad llyfrau a’n taflen rhagnodydd llyfrau i ddefnyddio’r casgliad.

Healthy Minds

Feelings

Book cover of Feeling Angry!

Feeling Angry!

Katie Douglass

Worries

Book cover of Questions and Feelings About: Worries

Questions and Feelings About: Worries

Ximena Jeria, Paul Christelis

Book cover All Birds Have Anxiety

All Birds Have Anxiety

Kathy Hoopmann

Book cover of 
Me and My Fear

Me and My Fear

Francesca Sanna

Book cover of Ruby's Worry

Ruby’s Worry

Tom Percival

Book cover of Worry Angels

Worry Angels

Sita Brahmachari

Book cover of Grobblechops

Grobblechops

Elizabeth Laird

The world around you

Book cover of Dealing With...: Bullying

Dealing With…: Bullying

Jane Lacey, Venitia Dean

Book Cover of #Goldilocks (A Hashtag Cautionary Tale)

#Goldilocks (A Hashtag Cautionary Tale)

Jeanne Willis, Tony Ross

Book cover of Planet Omar: Accidental Trouble Magnet: Book 1

Planet Omar: Accidental Trouble Magnet: Book 1

Zanib Mian, Nasaya Mafaridik

Dealing with tough times

Book cover of The Boy Who Built a Wall Around Himself

The Boy Who Built a Wall Around Himself

Kara Simpson, Ali Redford

Book cover of Mum's Jumper

Mum’s Jumper

Jayde Perkin

Book cover of Michael Rosen's Sad Book

Michael Rosen’s Sad Book

Michael Rosen, Quentin Blake

Book cover of If All the World Were...

If All the World Were…

Joseph Coelho, Allison Colpoys

Book cover of 
Up and Down Mum

Up and Down Mum

Child’s Play, Summer Macon

Book cover of The Colour Thief: A family's story of depression

The Colour Thief: A family’s story of depression

Andrew Fusek Peters, Karin Littlewood, Polly Peters

Book cover of 
Clownfish

Clownfish

Alan Durant, Helen Crawford-White

Ydych chi wedi defnyddio llyfr Darllen yn Dda i blant? Byddem wrth ein bodd pe baech yn llenwi arolwg byr i ddweud wrthym sut y daethoch o hyd iddo.

When you have a condition

Book cover of Double Felix

Double Felix

Sally Harris, Maria Serrano

Book cover of M is for Autism

M is for Autism

The Students of Limpsfield Grange School, Vicky Martin, Robert Pritchett

Book cover of The Illustrated Guide to Dyslexia and Its Amazing People

The Illustrated Guide to Dyslexia and Its Amazing People

Kate Power, Kathy Iwanczak Forsyth, Richard Rogers

Meddyliau iach

Book cover of Darllen yn Well: Beth Sy'n Digwydd yn fy Mhen?

Beth Sy’n Digwydd Yn Fy Mhen?

Molly Potter, Sarah Jennings

Pryderon

Book cover of Angylion Pryder

Angylion Pryder

Meinir Wyn Edwards

Book cover of Pryder Glain

Pryder Glain

Tom Percival, Testun

Book cover of Trechu Pryder - Canllaw Plentyn Hyn i Reoli Gorbryder

Trechu Pryder – Canllaw Plentyn Hyn i Reoli Gorbryder

Dawn Huebner PhD, Testun, Kara McHale

Book cover of Cwestiynau a Theimladau Ynghylch Pryderon

Cwestiynau a Theimladau Ynghylch Pryderon

Paul Christelis, Ximena Jeria

Teimladau

Book cover of Sut Wyt Ti'n Teimlo Heddiw

Sut Wyt Ti’n Teimlo Heddiw?

Molly Potter, Testun, Sarah Jennings

Y byd o’ch cwmpas

Book cover of Rhywbeth Drwg ar Waith

Rhywbeth Drwg ar Waith

Dawn Huebner, PhD, Testun, Kara McHale

Book cover of Delio a Bwlio

Delio a Bwlio

Jane Lacey, Testun, Deon Venitia

Book cover of 
Elen Benfelen

Elen Benfelen

Jeanne Willis, Eurig Salisbury, Tony Ross

Delio â damwain

Book cover of Llyfr Lluniau Dyslecsia a'i Bobl Ryfeddol

Llyfr Lluniau Dyslecsia a’i Bobl Ryfeddol

Kate Power, Kathy Iwanczak

Book cover of Gan Bwyll a Gwyddbwyll

Gan Bwyll a Gwyddbwyll

Bethan Gwanas

Book cover of Ga i Son am ADHD

Ga i Mab ydw i ADHD?

Susan Yarney, Testun, Chris Martin

Book cover of Cwestiynau a Theimladau Ynghylch Awtistiaeth


Cwestiynau a Theimladau Ynghylch Awtistiaeth

Louise Spilsbury, Ximena Jeria

Book cover of Cwestiynau a Theimladau Ynghylch Anableddau

Cwestiynau a Theimladau Ynghylch Anableddau

Louise Spilsbury, Ximena Jeria

Book cover of M am Awtistiaeth

M am Awtistiaeth

Myfyrwyr Limpsfield Gr, Vicky Martin, Tudur Dylan Jones

Delio ag anodd

Book cover of Y Bachgen a Gododd Wal o'i Gwmpas

Y Bachgen a Gododd Wal o’i Gwmpas

Ali Redford, Testun Cyf., Kara Simpson

Book cover of Siwmper Mam

Siwmper Mam

Jayde Perkin

Book cover of Petai'r Byd i Gyd Yn...

Petai’r Byd i Gyd Yn…

Joseph Coelho, Testun Cyf., Ms. Allison Colpoys

Book cover of Llyfr Trist Michael Rosen

Llyfr Trist Michael Rosen

Michael Rosen, Quentin Blake

Book cover of Mam Lan a Lawr

Mam Lan a Lawr

Macon Haf

The Reading Agency

Join our mailing list (Welsh)

Edit this text in the admin but for Welsh.

Back to Top