Darllen yn Well

Darllen yn Well

Beth yw Darllen yn Well?

Mae Darllen yn Well yn eich cefnogi i ddeall a rheoli eich iechyd a lles gan ddefnyddio darllen defnyddiol.

Mae llyfrau Darllen yn Well i gyd yn cael eu hargymell gan arbenigwyr iechyd, yn ogystal â phobl sydd â phrofiad o fyw o’r cyflyrau a’r pynciau dan sylw a’u perthnasau a’u gofalwyr.

Gall gweithiwr iechyd proffesiynol argymell teitl i chi, neu gallwch ymweld â’ch llyfrgell leol a mynd â llyfr allan eich hun.

Darganfod mwy am Darllen yn Well yng Nghymru.

Llun o bentwr o rai o lyfrau Reading Well ar fwrdd.

Partneriaid

Darperir Darllen yn Well gan The Reading Agency mewn partneriaeth â Libraries Connected fel partner cyflenwi craidd ar gyfer eu Cynnig Iechyd a Lles Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cyffredinol .

Fe’i hariennir gan Arts Council England, yr Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a Llywodraeth Cymru .

An icon depicting two people with their arms on each others shoulder.

97% of young people would recommend their Reading Well book to a friend

A line illustration of a head with a scribble inside.

90% of health professionals surveyed said Reading Well books helped support people outside of consultation time


Cymerwch ran

Mae Darllen yn Well yn rhan o Gynnig Iechyd a Lles Cyffredinol y Llyfrgell Gyhoeddus . Lawrlwythwch ein model cyflwyno i gael canllaw ar redeg Darllen yn Well yn eich llyfrgell.

Gallwch hefyd lawrlwytho canllawiau arbenigol ar gyfer lleoliadau eraill sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn Darllen yn Well: Ysgolion, Rhieni a gofalwyr, Gweithwyr Cyswllt a’r sector iechyd.

Gellir archebu deunyddiau print eraill sy’n cefnogi Darllen yn Well, gan gynnwys taflenni a phosteri defnyddwyr, o’n siop ar-lein [link]

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch.


Mae gennym lawer o adnoddau rhad ac am ddim i’w lawrlwytho i’ch cefnogi i hyrwyddo a gwreiddio Darllen yn Dda.
Gallwch hefyd weld adnoddau sy’n benodol i bob cynllun Darllen yn Dda [LINK to tagged resources]

Grief Awareness Week 2023: library toolkit

A toolkit to support libraries to get involved in Grief Awareness Week, 2-8 December 2023. The toolkit provides: • Helpful resources • Library display and…

No posts found

Darlun llinell o lyfr.

Dywedwch wrthym beth yw eich barn

Ydych chi wedi defnyddio llyfr Darllen yn Dda? Byddem wrth ein bodd pe baech yn llenwi arolwg byr i ddweud wrthym sut y daethoch o hyd iddo.

Mae arolygon ar gyfer:

Oedolion
Pobl ifanc
Plant

The Reading Agency

Join our mailing list (Welsh)

Edit this text in the admin but for Welsh.

Back to Top