Darllen yn Well ar gyfer dementia

Mae cynllun Darllen yn Well ‘Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer dementia’ yn argymell llyfrau a allai fod o gymorth os oes dementia arnoch chi, neu os ydych chi’n gofalu am rywun gyda dementia neu os hoffech ddysgu mwy am y cyflwr.

Mae’r llyfrau’n darparu gwybodaeth a chyngor, cymorth ar gyfer byw yn dda, cyngor i berthnasau a gofalwyr, a storïau personol. Maen nhw wedi’u cymeradwyo gan weithwyr proffesiynol iechyd ac maen nhw i gyd ar gael yn y llyfrgell leol.

Mae teitlau dethol hefyd ar gael i’w benthyg fel e-lyfrau a llyfrau llafar.

Ewch i wefan eich llyfrgell leol i gael gwybod sut i ymuno â’r llyfrgell a chael gafael ar lyfrau’n electronig.

Information and advice

Coping with Memory Problems

Sallie Baxendale

Grandma

Jessica Shepherd


Living well with dementia

Pets in pictures

Helen J. Bate


Support for relatives and carers

Support for relatives and carers

Telling Tales About Dementia: Experiences of Caring

Lucy Whitman, Joanna Trollope, Brian Baylis, Rosemary Clarke, Pat Brown, Marilyn Duncan, Gail Chester, Peggy Fray, U Hla Htay Htay, Tim Dartington


Gwybodaeth a chyngor

Ynghylch Dementia

Karen Dodd, Vicky Turk, Michelle Christmas, Eleri Huws

Ymdopi a Phroblemau’r Cof

Sallie Baxendale

Mam-Gu a Fi

Jessica Shepherd, Eleri Huws

ABC Dementia

Bernard Coope, Felicity Richards

Byw yn dda gyda dementia

Bod yn Bositif am Ddementia

John Killick, Iwan Huws


Cefnogaeth i berthnasau a gofalwyr

A line illustration of a book.

Pan fo rhywun annwyl a Dementia

Susan Elliot-Wright


Straeon personol

Un Hen Alys, Yr

Lisa Genova, Mari Lisa

Colli Clive i Ddementia Cynnar

Helen Beaumont, Elgan Philip Davies

Reading Well for dementia (current list) is supported by
Alzheimer’s Society, British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies, British Association for Counselling and Psychotherapy, The British Psychological Society, Carers UK, Dementia UK, NHS England (IAPT), Innovations in Dementia, Royal College of General Practitioners, Royal College of Nursing, Royal College of Psychiatrists.

The Reading Agency

Join our mailing list (Welsh)

Edit this text in the admin but for Welsh.

Back to Top